Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

WWW.OPENTENISZVOLGY.HU

Hatályba lépés ideje: 2023.01.01.

 

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja azt. Ezen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül. Felek magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. A későbbiekben nem kereshető vissza, valamint semmilyen magatartás kódexre nem utal.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a OPEN TENISZVÖLGY KFT. által működtetett http://openteniszvolgy.hu honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő, a szolgáltatást / terméket megvásárló Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF a fenti honlapon igénybe vehető valamennyi jogügyletre kiterjed.

 

A Szolgáltató (Eladó) azaz az üzemeltető cég neve: OPEN TENISZVÖLGY KFT.

Székhelye: 2146 MOGYORÓD MANDULA UTCA 5.

Adószáma: 13757984-2-13

Számlavezető Bank: OTP Bank Zrt.

Bankszámlaszám:       11742049-21463495-00000000

Képviselő: HOFFMANN KÁROLY BERTOLD

Email: info@openteniszvolgy.hu

 

 

Az ÁSZF-ben használt fogalmak tisztázása:

Felek: Eladó (Szolgáltató) és Vevő (Ügyfél) együttesen

Az Eladó, azaz Szolgáltató az OPEN TENISZVÖLGY és az OPENTENISZVOLGY.hu honlap üzemeltetője.

Vevő (Ügyfél): a Szolgáltató honlapján keresztül vételi ajánlatot tevő, a vásárlást elindításával szerződést kötő személy. Illetve a Szolgáltató telephelyén megjelenő ügyfél, aki a helyszínen vásárol szolgáltatást, terméket.

A Szerződés: Eladó és Vevő között a http://openteniszvolgy.hu Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

ÁSZF, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Eladó és Vevő között a fennálló jogviszony részleteit és a létrejött ügylet feltételeit és szabályozását.

A Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki felkereste a Szolgáltató által üzemeltetett helyet vagy honlapot.

A fogyasztói megállapodás: olyan szerződés, melynek egyik alanya, a vásárló fogyasztónak minősül.

Az OPEN TENISZVÖLGY honlapja: a http://openteniszvolgy.hu weboldal, amely a távollévők közötti kommunikációt és adásvételt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely a Felek között létrejött megállapodás szerinti termék / szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében, a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül kötetik meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termékek / szolgáltatások: a http://openteniszvolgy.hu weboldal és árlista kínálatában szereplő, az Üzemeltető által forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezheti.

Klubtagsági "bérlet": a meghírdetett kedvezményeket bíztosítja a tulajdonosa részére.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint,

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

1. Általános információk, szerződés létrejötte

1.1 A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), OPEN TENISZVÖLGY Kft. a továbbiakban: Szolgáltató, és a vásárló, azaz a Megrendelő, illetve a megrendelő által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, a továbbiakban: “Ügyfél”.

1.2 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató http://oxygenfay.hu honlapján keresztül igénybe vehető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre.

A Szolgáltató honlapján keresztül elérhető szolgáltatások és termékek vásárlását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.3 Az Ügyfél a megrendelés, igénylés kitöltésével és elküldésével elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot és az ÁSZF-t, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.4 A http://openteniszvolgy.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatások egy része nem regisztrációhoz kötött. Bizonyos szolgáltatások (pl. a csoportos órára helyfoglalás) igénybevételéhez szükséges email regisztráció, vagy a klubtagsági viszony igazolása (pl. törzsvendég kedvezmények). Az ÁSZF-ben leírtak szerint bárki jogosultságot szerezhet erre. A regisztráció során megadott személyes adatokat Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata alapján kezeli.

1.5 A megrendelési és teljesítési folyamattal kapcsolatban felmerült kérdések esetén az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

  • Telefonszám: +36 20 343 2624
  • E-mail: info@openteniszvolgy. hu

 

1.6 Az Ügyfél, a vásárlójogai és kötelezettségei

Az Ügyfelet a termék vagy szolgáltatás megrendelését követően díjfizetési kötelezettség terheli. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét kizárólag bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A fizetést követően meghatározott időn belül számla kerül kiállításra, amelyet elektronikus úton e-számla formában kerül megküldésre a Vásárló részére. A díjak megfizetéséért teljes mértékben az Ügyfél / Vevő a felelős.

Amennyiben az ügyfél nem az interneten, hanem személyesen a OPEN TENISZVÖLGYBEN vásárol, akkor a fizetést készpénzzel, bankkártyával vagy előre utalással teljesítheti.

 

1.7 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató felelőssége a http://openteniszvolgy.hu honlapon közzétett tartalmak és információk a legjobb tudása szerint minden törvényi előírásnak megfeleljen. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az aktuális adatvédelmi előríásokról informálódjon és annak megfelelően gyűjtsön és kezeljen adatokat, miközben ezen információkat a felhasználókkal, az Ügyfeleivel megossza. A Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által rosszul értelmezett információkból, az egyéb felhasználó általi hiányosságokból, valamint az általa közölt információ ellenére is rosszul végrehajtott feladatokból eredő hibákért és azok következményeiért. A honlapon elérhető tartalmak és információk saját tevékenység során tesztelt módszeren és adatokon alapul, amely során a Szolgáltató mindenkor a tisztességes üzleti magatartás szándékával, a legjobb tudása szerint jár el. Ennek érdekében Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a piacon elérhető legmegbízhatóbb analitikai szoftvereket használja. Azonban Szolgáltató nem felelős az analitikai szoftverek hibás működésére visszavezethető okok miatt, a használat során kapott hibás adatok felhasználásából adódó hibákért és azok következményeiért. Ilyen esetben a szoftvergyártó cég felhasználási feltételei az irányadóak.

 

2. A regisztráció kérdése

2.1 Az ingyenesen elérhető könyvek, dokumentumok stb. igénybevétele, valamint hírlevélre feliratkozás az adott oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével lehetséges. A feliratkozási űrlapon Ügyfélnek vezetéknév és keresztnév, valamint email-cím megadása szükséges.

2.2 Az Ügyfél, azaz a Vásárló a http://openteniszvolgy.hu honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzat tartalmát megismerte és elfogadja és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását adja.

2.3 Az Ügyfél által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért, valamint egyéb ezen okból adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli. Az Ügyfél adatait módosíthatja a hírlevél adatmódosítási linkre kattintva. A regisztrált adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

 

3. A termékek és szolgáltatások

Szolgáltató a http://openteniszvolgy.hu honlapon keresztül, a jelen ÁSZF alapján kínálja online vásárlásra bérlet-termékeit és az azokkal kapcsolatos információkat bocsájt az Ügyfelek részére, mint az online vásárlás, a leírások és akciók, és a regisztrációhoz kötött egyedi lehetőségek (pl. csoprtos órára helyfoglalás).

A fentieken kívül a Szolgáltató eseti, időszaki akciós ajánlatokat is tehet közzé a honlapon, amelyek az online vásárlással kapcsolatba kerülhetnek. Ezen ajánlatokra vonatkozó megállapodás a Szerződő Felek között ráutaló magatartással jön létre (mint pl. „Megveszem a bérletet”, vagy „Kérem a terméket” CTA gomb lenyomásával), a honlapon, az adatlapon, a landoló oldalon található áron és tartalommal. Az Ügyfél – a vásárló jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A Szolgáltató bérlet-termékeinek árai bruttó árak, az ÁFA tekintetében a törvényi előírásoknak megfeleően jár el. A honlapon, a landoló oldalakon, a termékek aloldalán és adatlapján megjelenített képek (lehetnek saját, image és stock fotók) eltérhetnek a valóságostól, és bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

 

4. A rendelés, igénylés menete

Ügyfél az online vásárlást foglalási rendszeren keresztük tudja elindítani, és az elektronikus átutalás teljesítésével rendezni. Fontos, hogy pontos adatok legyenek megadva, hiszem ezen adatok alapján történik a termékek és szolgáltatások számlázása. A megrendelésről Szolgáltató email-ben értesíti ügyfelet.

Az online vásárláskor vállalt díjak teljesítése átutalással vagy kizárólag bankkártyás fizetéssel lehetséges. A díjak teljesítését követően jogosult Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére, illetve termékek átvételére.

A sikeres fizetést követően Szolgáltató az elektronikusan elérhető termékek és szolgáltatások esetében hozzáférési adatokat email-ben küldi meg Ügyfél részére.

 

5. A megrendelt termékek és szolgáltatások díjának fizetési módja

A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítése bankkártyás fizetéssel lehetséges. Szolgáltató részére a Barion rendszer biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. A Barion elektronikus fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) üzemelteti.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon.

A Braion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

 

6. A számlázás

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Az előfizetési díjak, egyéb szolgáltatások és termékértékesítésekről Szolgáltató elektronikus számlát vagy díjbekérőt köteles kiállítani, a díjak levonását, beérkezését követően 8 napon belül, amelyet elektronikus úton email-en keresztül juttat el Ügyfél részére. Ügyfél az elektronikus számla kiállítást kifejezetten elfogadja.

 

7. A megrendelt termékek és szolgáltatások díjának teljesítése

A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív funkcióval rendelkezik. A használatát még kényelmesebbé tehetjük egy rövid regisztrációt követően. A bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A Barion webes felületén riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket.

A Megrendelő lap kitöltését követően az oldal átirányít a Barion fizetőoldalára, ahol ezen szolgáltató biztonságos felületén a díjakat bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számot a lejárat dátumát és a kártya hátoldalán található CVC kódot és egy működő email címet.

A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és biztonsági funkcióként szolgált. Előnye hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása.

A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:

  • Mastercard vagy Maestro bankkártya
  • Visa vagy Electron bankkártya
  • Amex bankkártya

 

 

 

A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-EN-I-1064/2013).

 

 

8. Az elektronikus vásárlás lépései, a hitelesítés, a határidő és az átruházhatóság kérdése

A szolgáltató béret-termékei elektronikus formában (is) elérhetőek az online vásárlás során, és nincs egyéb fizikai megjelenésük. A Szolgáltató által kiállított bérletek a Wellness Gate System elnevezésű üzemeltetési szoftverben, a megvásárolt kondíciók szerint, az ügyfél egyedi fiókjába kerülnek feltöltésre. A megvásárolt szolgáltatások automatikus kezdési dátummal rendelkeznek, egy előzetesen megadott, kötelező elindítási határidővel. A Szolgáltató mindig közzéteszi az adott bérlet-termék elindítására vonatkozó időtartamot.A tranzakció biztonságos adatkezelése érdekében minden lépés másolásvédelemmel és a vásárlás beazonosítására vonatkozó azonosítóval van ellátva.

A termék a bankkártyás fizetés után néhány perccel a vásárló rendelkezésére állhat. A sikeres fizetést követően a Szolgáltató az egyedi vásárlási visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, elektronikus üzenet formájában. Ennek megérkezését követően a termék bármikor élesíthető, azaz a megvásárolt bérlet, a megadott indítási határidőn belül elindítható. Az Ügyfél (a Vevő) a Szolgáltató termékét kizárólag saját nevére, vagy a vásárláskor előzetesen megadott személy részére vásárolhatja meg. A megvett, kifizetett bérlet - termékek nem átruházhatóak. Amennyiben a vásárlás hitelt érdemlően nem bizonyítható, úgy a Szolgáltató jogosult a letöltési link megküldésének megtagadására. A vásárlással Ügyfél az elektronikus kiadványokon korlátozott felhasználási jogot szerez. A leadott és teljesített rendelésektől való elállási jog gyakorlására az ÁSZF-ben megfogalmazottak szerint van lehetőség.

 

10. Módosításra való jog, és módja

A normál, azaz egyszeri, alkalmi online vásárlás időpont módosítása a szolgáltatás időpontjához képest 24 órával mondható le, helyezhető más alternatív időpontba.

 

11. SZÁMLÁZÁS, E- SZÁMLA KIÁLLÍTÁS

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. Az Ügyfelek (Vevők) jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adnak az elektronikus számlázáshoz.

 

12. Adatvédelem, hozzájárulás kérdése, hírlevél feliratkozás és leiratkozás

Szolgáltató elkötelezett a megfelelő ügyféltájékoztatás mellett. Ezért klubtagjai, azaz Vevői részére, a törvényi szabályozásnak megfelelően, az Ügyfelek jóváhagyása mellett, időnként hasznos információt juttathat el szöveges és hang üzenetek, hírlevelek formában. Ezek lehetnek tájékoztató jellegű, aktuális információk, speciális, eseti és általános reklámcélú tartalmak, valamint akciós ajánlatokat tartalmazó megkeresések. A szolgáltatások és termékek igénylése során Vásárló elfogadhatja, hogy a Szolgáltató hírlevelet és egyéb üzeneteket küldhessen részére. A hírlevél hozzájárulás bármikor visszavonható, azonnal törölhető, a levélben megtalálható leiratkozás linkre kattintva. Valamint az Ügyfél adati bármikor módosíthatóak, ugyancsak a levélben található módosító linkre kattintva. Továbbá az Ügyfélnek, a vásárlónak joga van bármikor kikérni az adatkezelési irányelvekről szóló tájékoztatást, valamint betekintést kérhet a személyes adatainak feldolgozásába és kezelésébe, és egyúttal bármikor kérheti azok törlését is. A fentiek a  2018. május 25-től életbe lépő (GDPR) egységes európai adatkezelési szabályozásnak figyelembevételével kerültek meghatározásra.

 

 

 

13. Kártérítési felelősség

A Szolgáltatót és Ügyfelét a törvényben megszabott kártérítési kötelezettség mellett, jelen megállapodással, a vásárolt termékek – szolgáltatások teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért csak a nekik tulajdonítható és felróható esetben terheli felelősség. Felek minden további kártérítési igényt az irányadó jogszabályok által lehetővé tett mértékben kizárnak.

 

15. Szerzői jogok, kapcsolt jogok

http://oxygenfay.hu honlapon található minden tartalom a Wellness Gate System Kft. terméke, ezért szerzői jogi védelem alatt áll, a magyar és nemzetközi törvényeknek megfelelően. A felhasználó a honlap megtekintésével elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

16. Bérletek felhasználásához kapcsolódó jogok

A megvásárolt bérleteket (időszaki és alkalmas) csak az első alkalommal megadott személy használhatja fel, kivétel a 90 napnál hosszabb bérletek, amit egy felhasználó átruházhat egy másik felhasználóra egy alkalommal. A belépéskor a szolgáltató jogosult a személyt ellenőrizni, hogy jogosult felhasználója az adott bérletnek, beléptető kártyának/órának. Amennyiben nem a jogosult fél használja a bérletet, a szolgáltató jogosult a használat időtartamára 1 alkalmas belépőjegyet fizettetni az ügyféllel és az illegálisan használt kártyát/órát a rendszerből kitiltani, hogy a kártya/óra jogos tulajdonosát és a szolgáltatót se érje kár.

Az ügyfelek 2 lehetőség közül választhatnak az önállóan belépős bérleteknél:
1. a kártyára a Suprema ujjlenyomatolvasóval egy számsort generálnak, mely csak a saját kártyáján tárolódik és semmilyen módon nem tartalmazza az ujjlenyomat képét és nem visszafejthető. Ez a számsor csak azt a célt szolgálja, hogy a beléptető kapun lévő kártyaolvasásnál az ügyfél az ujjával igazolja, hogy a kártya/óra, amit használni kíván, a saját tulajdona.
2. minden alkalommal a pultnál lépnek be, így igazolják, hogy a kártya a sajátjuk,

17. Alkalmazandó jog, a Felekre vonatkozó jogszabályok

A szerződésben álló Felekre és jelen megállapodásra a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan

a 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről)

a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

a 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályai

az irányadóak.

Az esetlegesen felmerülő jogviták elbírálására a Felek jelen jogválasztása alapján a magyar bíróságok és hatóságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

18. Teljességi záradék

Jelen megállapodás a Feleknek a megállapodás tárgyában létrejött valamennyi feltételét tartalmazza. A jelen megállapodás megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a jelen megállapodás részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

19. Panaszkezelés

Az Ügyfél (Vevő) a termékkel, a Szolgáltató (Eladó) tevékenységével és a szolgáltassal kapcsolatos fogyasztói kifogásait és panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Open Teniszvölgy

  • Telefonszám:+36 20 343 2624
  • E-mail: info@openteniszvolgy.hu
  • Cím: 2146, Mogyoród, Mandula utca 45.

 

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:
 

  • Fogyasztóvédelmi Főosztály – amely 2017. január 1-től a Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatalának részeként működik

Címe: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 1 450-2598

Email címe: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
 

  • Budapesti Békéltető Testület

Cím: Budapest, Krisztina krt. 99, 1016

Telefonszám: +36 1 488 2131

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Email címe: bekelteto.testulet@bkik.hu